1389/08/21 @ 14:18

آقای مهران مدیری خواهش میکنم به زبان فارسی گند نزنید!

 

  • کاری که مهران مدیری با زبان فارسی میکنه، 
  • همون کاریه که آسانسورها با آهنگ جواد معروفی میکنن

  

پ.ن: نوخام،نوکنه،خوب بید و این قبیل ساخت های برره ای، حالا هم که هر کی رو میبینم داره اینجوری حرف میزنه: پسری ام،نقاشی میکشی ام، میروی ام....