1389/09/09 @ 15:59

ما همون ملتی هستیم 7

ما همون ملتی هستیم که دختراش همیشه استرس بکارتشون رو دارن، 

زنها پریود عقب افتاده شون، 

مردها لو رفتن دوستی با منشیشون رو..

و پسرا هم پیدا کردن یه سوراخ موش واسه سیگار کشیدن دور از چشم والدین! 

 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss