1389/09/09 @ 16:03

ما همون ملتی هستیم ۹

ما همون ملتی هستیم که هممون تو بچگی یا میخواستیم خلبان بشیم یا جراح قلب یا یه فیبسوف صاحب نظر جهانی...آخر هم همه بیکار و بلاگر و گودری شدیم!   

 

پ.ن: بزرگترین ایده های فلسفیمون به نوشتن نوت تو گودر تبدیل شد..

 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss