1389/09/14 @ 23:16

الهی نامه 18

خدایا به نظرت دیگه وقتش نشده این loop بدبختی های من یه break درست درمون داشته باشه؟ 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss