1389/09/15 @ 18:40

روز دانشجو

یه دوست پسر هم نداریم یادش بره روز دانشجو رو تبریک بگه،بپریم بهش خودمونو خالی کنیم! 

 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss