1389/09/16 @ 23:29

تمام مشکلات استان با تغییر نامش حل میشود!

آفتاب چرا؟ نامش را بگذار آفتابه 

شاید لااقل دلمان اندکی خوش شود به سبب این نامگذاری و تولید انبوه آفتابه، گوه کاریهایی که میکنی شسته میشوند! 

  

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss