1389/09/24 @ 04:30

گریه کن گریه قشنگه،گریه سهم دل تنگه

نه آقای سیاوش قمیشی اشتباه میکنی. 

گریه اصلن قشنگ نیست... 

 


خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss