1389/09/28 @ 00:43

الهی نامه 23

خدایا یه دامن شیک و پیک بپوش، وقتشه اساسی دست به دامنت بشم!

 


خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss