1389/09/29 @ 01:26

هدفمند میشویم!

  • بخاری رو کم کردم ژاکت پوشیدم 
  • تنها دلخوشیمون این بود که ک.و.ن لخت بخوابیم، اونم به یمن "یارانه مند شدن" ازمون گرفتن... 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید