1389/10/02 @ 23:44

ایمان آورندگان ۱

ای کسانی که ایمان آورده اید ،

شما فقط خیال میکنید که ایمان آورده اید.. 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss