1389/10/02 @ 23:58

ایمان آورندگان 3

ای کسانی که ایمان آورده اید، 

شما به وسط لنگ ننه تون خندیدید که ایمان آورده اید.  

(والااا،با این ایمان آوردنتون.) 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss