X
تبلیغات
رایتل
1389/11/21 @ 01:48

قوانین ناگفته نیوتن 1

هیچ پروژه دانشجویی ای از بین نمیرود،  

بلکه از دانشجویی به دانشجوی دیگر و یا از دانشگاهی به دانشگاه دیگر منتقل میشود!