1389/11/22 @ 18:12

نداشته هامون رو یادمون میندازن

نصف شبی هاکوپیان اس ام اس زده " فروش فوق العاده و این حرفها..."

ببینم یه پسر خوشگل و خوشتیپ و قدبلند کت شلوار نمیخواد ؟! 

 

 

 

والا با این نوناشون