1389/11/25 @ 01:06

هیییس!

 
که می گوید که رنج  دی سر آمد؟

که می گوید بهاری از در آمد؟ 

لباس لرزه بر اندام دلهاست

که دیوی رفت و دیوی دیگر آمد ...   
 
 
پ.ن: دوستان شاعر شعر فوق بنده نیستم، نمیدونم از کیه.