X
تبلیغات
رایتل
1389/12/14 @ 01:51

پریشان گویی...

روزهای فرد همیشه مزخرفترین روزای دنیان

علی القاعده شب و خلوتی بیشتر ِ شباش تو خیابان خرم

علی الخصوص اگه طرف از پشت سر خیلی شبیه تو راه بره..