1389/12/21 @ 02:47

باور بفرمایید

 

بالغ بر نود درصد آدمهای دنیا دوست دارن اطرافیان بهشون حسودی کنن.

 

یعنی تا این حد!!