1390/01/08 @ 18:18

جدایی نادر از سیمین

یه دوست پسر هم نداریم باهاش بریم سینما، لااقل بلیطمون رو حساب کنه...مملکته داریم؟ 

 

 اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست