X
تبلیغات
رایتل
1390/01/13 @ 03:56

برای فاحشه خیابان بالایی

 فاحشه جان! خوشا به شرفت که اگر میفروشی از "خود" میفروشی نه از دین خود..  

 

 

اشتراک درفید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست