X
تبلیغات
رایتل
1390/01/22 @ 00:03

ایمان آورندگان 4

ای کسانی که ایمان آورده اید عاجزانه تقاضا میکنم از "خداحافظ گری کوپر"،"حسین پناهی"،"دکتر شریعتی"، "جدایی نادر از سیمین" و "کشتی نوح"...بکشید بیرون.     

 .

به قرعان چیزای دیگه ای هم هست که گیر بدید بهشون. دهن گودر رو صاف کردید بابا.  

.

 اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست