1390/01/23 @ 23:51

وقتی پرچم سفید کارایی ندارد

  • باید یک بی سیم بزنم به بالا، گزارش بدهم !
  •  آدم گاهی وقت ها فشنگ کم می آورد،
  •  از بس که نمیداند توی چند جبهه باید بجنگد .

 

اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست