1390/01/29 @ 00:29

دانشجوهای این دوره زمونه

علاقه به درس و دانشگاه یعنی اینکه 28 فروردین تازه بفهمی تو هم تفسیر موضوعی داشتی و حتی نمیدونستی این درس رو برداشتی! 

 

یعنی تا این حد.