X
تبلیغات
رایتل
1390/02/08 @ 01:04

تنهایی رو امتحان کنید

تنهایی یعنی ساعتها چت کردن با http://cleverbot.com

وخنده های الکی.. 

 

اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست