1390/02/12 @ 16:26

فرهنگ پسرفت

  • اینجا ایران است
  • با فرهنگی غنی، دانشمندانی موثر در علم جهان، تمدنی کهن، 
  • و کاملا" بی ربط از دوهزار سال پیش در حال سقوط !!!  

     

     .پ.ن: دراین رابطه حتما ازخودمان بخوانید   

    اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست