1390/02/16 @ 03:22

چینی های لامصب !

ساعت میخری مارک دار، شیک، ناز،110 هزار تومن ،

دو هفته بعد میبینی طرح اون رو بدل فروش دور خیابون ریخته 12500 تومن! 


نه جدن مملکته داریم؟ 

 

اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست