1390/02/17 @ 16:46

حقیقت ِ زهرمار !

وقتی میخواید یه حقیقتی رو به آدم بگید، 

انقد تلخ و گند بیانش نکنید، به حد کافی حقیقت تلخ هست! 

 

اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست