1390/02/30 @ 01:14

اجحاف حتی درحق فرشتگان

اصلن جبرئیل ِ پست قبلی به کنار، همین عزرائیل ِ بدبخت رو بگو! یه سره داره جون میکَنه و جون میگیره.

اما این اسرافیل بچه زرنگ،n  ساله داره میخوره و میخوابه که فقط یه روز بیاد یه مطربی کنه و بره!   .

این وبلاگ در فیسبوک 

اشتراک در گودر