1390/04/19 @ 01:32

شب بیدار

 

برای پسرک ِ سیاه چشمی، که هر نیمه ی شب مرا میخواند...