X
تبلیغات
رایتل
1390/05/28 @ 15:43

قوانین ناگفته نیوتن-2

هیچ کادوی زشت و به درد نخوری دور انداخته نمیشود، 

فقط از خانه ای به خانه دیگر و از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود.