X
تبلیغات
رایتل
1390/06/18 @ 16:04

قوانین ناگفته ی نیوتن-۳

با ازدواج تنهایی از بین نمیرود،

بلکه از نوعی به نوع دیگر تغییر پیدا میکند...