1390/07/24 @ 17:56

حسش کنی..

فک کن نه دکترا داشته باشی، نه میلیاردر باشی، نه خوشگل و داف باشی،

نمیدونی چه کیفی داره وقتی میشنوی: "دوستت دارم"