1390/07/25 @ 15:34

باطعم گس خرمالو دوستت دارم!

جدن اگه خرمالو نبود، با چه انگیزه ای پاییزو رد میکردیم؟
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پ.ن: یه عاشق خرمالو.