1390/09/30 @ 01:04

بزور لبخند بزنید!

یه سری هم هستن انگار تعهد دارن تمام مراسم ها واسه آدم اس ام اس  تبریک و تسلیت بفرستن ! اونم از نوع تکراری و بی مزه ش. 

1390/09/28 @ 02:01

وقتی کسی که دوسش داری میره،دنیا به آخر نمیرسه، 

فقط برای توئه که تموم میشه... 

1390/09/24 @ 01:25

توهمات خوابزدگی

 

خوب که فک میکنم یادم میاد تو آخرین تناسخم عروسک مامانم تو بچگیش بودم! 

چقدم برام درددل میکرد... 

1390/09/23 @ 00:35

به آمدنت دیگر چشمی ندارم 

همانطور که رفتنت را فراموش کرده ام! 

1390/09/09 @ 00:46

هنوز هم

هر صدای پایی که می آید 

دلم میریزد، 

شاید... 

1390/09/07 @ 01:54

 

دلم برای تصویر خودم در شیشه های عینکت تنگ شده! 

و برای حلقه های دود سیگار که پراکنده میشوند، 

هنگام بوسیدن