1390/10/07 @ 00:33

خداحافظ کمی غمگین

خدا و حافظ 

دو تا کلمه لطیف و قشنگن،که وقتی "واو" میونش برداشته میشه گلوت به هم میاد...