1390/10/08 @ 23:09

الهی نامه 55

خدایا همش گفتیم "راضی ایم به رضای تو" 

این یه بار تو رضایت بده به رضای ما...