1390/10/17 @ 00:53

ازدواج مدفن عشق است

تا وقتی تو روزای عاشقانه ایم، به ازدواج فکر میکنیم، 

وقتی ازدواج میکنیم، حسرتِ داشتن ِ یه روز از همون روزای عاشقانه رو میخوریم...