1390/11/08 @ 01:18

اراک گوی سبقت را از تایلند ربود!

این 10-12 روزه اراک 39 تا زلزله اومده  

اگه بخوایم براساس "کثرة  الزنا کثرة الزلازل" بررسی کنیم 

تو اراک هر دقیقه لنگا هواست ! 

خجالت بکشید 

والا