X
تبلیغات
رایتل
1390/11/27 @ 16:11

انتخابات

باشد قبول، ما رای میدهیم 

اما این شما هستید که عادلانه انتخاب خواهید کرد : 

 

- دار و دسته های  شما 

- یا دار و دسته ی رفقای شما...