1390/11/28 @ 00:34

مخاطب خاص بلاگرها

مخاطب خاص معمولن همون کسیه که روی حرفاش نمونده! 

روی همه حرفای نویسنده هم اختصاصن با اونه!!