1391/05/29 @ 09:34

منو یادت میاد یا نه

تو نفهمیدی 

اما لبهایم با هم در رقابت بودند، 

تا کدامیک زودتر بر دستانت بوسه زنند... 

 

پ.ن: دانلود این ترانه توصیه میشه.