1391/06/15 @ 23:56

نظاره کن در دود ما

کسی اینجا،

 در این هوای سقف آلود،

 دلش پر است از مردمان،

 همچون زیر سیگاری‌اش..


پ.ن: سیگار کشیدن من نه تفریحی‌ست نه چس‌دود. من سیگار را غم‌دود می‌کنم..