1391/07/19 @ 03:57

مدرک گرایی

هی میگن برو دکترا بگیر...بابا فوق آخرش میخوایم پوشک بچه عوض کنیم،حالا دکترا داشته باشیم جسارتن بچهه کمتر میرینه؟