1391/12/28 @ 01:57

ماهی قرمز قربانی سنت میشود، من قربانی چه؟..

میدانستی با من نمیمانی، اما دلم را،احساسم را،زندگی ام را درگیر خودت و بودنت کردی،


درست مثل اینکه میدانی هر سال ماهی قرمز ها در تنگ میمیرند-یا خیلی شانس یارشان باشد در حوضی،برکه ای،جایی رهایشان میکنی-


اما باز هم،

هر سال قبل از عید با ذوق و شوق دو تای جدید میخری!

این آدمها حتی به ماهی های قرمز ِ بی زبان هم رحم نمیکنند،
چه برسد به دل من....!


1391/12/26 @ 01:25

چشمان ِ ناپاک ِ پشت شیشه های شهر زیادند...بگذار باشند!

وقتی دیگر تو نیستی تا با طعم لبانت در کوچه ای تاریک بمیرم..


1391/12/19 @ 22:43

الهی نامه 76

خدایا دیدن که همیشه به چشم نیست، همینکه میدونم تو منو میبینی ینی دارم میبینمت..

1391/12/13 @ 22:34

الهی نامه 75

خدایا وقتی دستم توی دستای تو باشه، دیگه مهم نیست که چقدر بهم پشت پا میزنن...

1391/12/11 @ 04:18

سریال زمانه

ارغوان: لعنت به همه قانونای دنیا که تو هیچ کدومشون شکستن دل یه آدم پیگرد قانونی نداره..
1391/12/09 @ 02:10

به خاطر نگاهش..

در ته چشمهای تو خدا شیطنت میکند یا شیطان خدایی..؟
1391/12/05 @ 22:50

من یک نفرم!
اما در من هزاران زن زندگی میکنند،
که هر روز تعدادی عاشقت میشوند...
1391/12/02 @ 00:15


خواسته زیادی نیست
اینکه از تمام دستهای دنیا
تنها دستهای تو را بخواهم
وقتی دستانم را میگیریند...من در فیسبوک:

http://www.facebook.com/kherp.kherp