1392/04/12 @ 23:33

چیزی باید باشد غیر از این تخت،غیر از این لپ تاپ و کتابها
برای وقتهایی که عجیب تنهایم،
چیزی باید باشد مثل آغوشت!

چیزی باید باشد غیر از چای
غیر از دیازپام
برای وقتهایی که بیقرارم،
چیزی، معجزه ای مثل لب هایت!

که هیچکدام نیستند...

1392/04/10 @ 02:35

 بی رحمی تمام است

تنها تن کسی رو بخواهی،

که دلش برای تو میتپد..


1392/04/09 @ 02:30

برای تو

برای حس کردن تو

نه چشمانم لازم است،نه دستانم کافی!

این یعنی هستی

پرقدرت تر از هر چیزی.

.

.

اما نزدیک تر بیا

نکند رویا باشی..