1392/06/19 @ 21:56

آدم تو 27-8 سالگی به یه جایی تو زندگیش میرسه،که دیگه دلش نمیخواد کسی به زندگیش اضافه شه!

کسی نیاد، ولی هر کی دلش میخواد بره..

1392/06/19 @ 17:50

پل چوبی

روزی که فکر کردی یکی رو از ته دل دوست داری ولش نکن،ممکنه دوباره تکرار نشه...

آدم وقتی تو سن‌ و سال توئه فکر می‌کنه همیشه براش پیش می‌یاد، باید ده پونزده‌ سال بگذره که بفهمی همون یه بار بوده... که حالِت با چیز دیگه‌ای خوب نمی‌شه...

عشق یعنی حالِت خوب باشه..

1392/06/12 @ 02:34

الهی نامه 80

خدایا هر آنچه که از خیر به ما عطا فرمودی، دوباره ازمون نگیر! 

دور از مردونگیه به مولا

1392/06/09 @ 16:06


هیچ کس اون نمیشه

حتی خودش!

وقتی بعد سالها برگرده..1392/06/09 @ 16:01


میبینی این دنیا چقدر بازی سرمان در آورد؟

بجای انگشتان تو، سیگار لای انگشت هایم گذاشت...