1392/07/23 @ 02:04

بهروز وثوق:


نـنـه ..!
هر چی بدبختی کشیدیم گفتی " حکمت خداست "
بیبین ننــه ،
نیشونی این حکمتو بده برم در خـونش
بگم دٍ لامصـــــــــــــب ،
مشکلت با من چیـــه آخه ?1392/07/19 @ 17:01


بعضیا هم هستن اسم دختراشون رو میذارن "آرزو" ،"نیکی" . خب معلومه اینا بزرگ میشن چکاره میشن. والا!


تازه نیکی بدبخت رو که بعد از کردن میندازن تو دجله، بعد دوباره یکی دیگه بعد از کردن، تو بیابون بهت پسش میده!


1392/07/13 @ 02:26

اینترنت انسان‌ها را متوهم می‌کند!
وبلاگ‌، توهم نویسندگی ایجاد می‌کند،
لایک‌ها، توهم محبوبیت،

مسنجرها، توهم دوستی، توهم تنها نبودن...


1392/07/05 @ 12:17

دختری که خوشگله نیاز نیست بهش بگین خوشگله چون خودش میدونه،

ولی دختری که زشته حتما بهش بگین زشته،چون خودش نمیدونه!


البته میدونم به یمن لوازم آرایش ِ خوب تشخیص این دو تا خیلی براتون سخته..میدونم،میدونم...

1392/07/04 @ 02:32

مسیر سبز

جان کافی :
من خسته ام رییس، خسته از این راه، مثل یه پرستویی که توی بارون باشه!
خسته از نداشتن رفیق، خسته از این که نمی فهمم از کجا اومدم و قراره کجا برم..
و از همه بیشتر از زشتی هایی که این مردم با هم انجام میدن خسته ام رییس!..
از این همه درد و رنجی که توی این دنیاست خسته ام!
انگار توی مغزم شیشه خورده ریخته باشن! می فهمی؟!

1392/07/01 @ 03:16

یکی قهوه لطفا!

من عادت کردم به دوست معمولی بودن،
به اینکه دیگران به همیشگی بودنم،به همیشه موندنم اطمینان داشته باشن،
به خندوندن دیگران،
به اینکه هر کس دلش میگیره یاد من میکنه،

و ....


عادت کردم به عادی بودنم،به ویژه نبودنم،به بولد نشدنم توی زندگی هیچکس..