1392/09/08 @ 22:10


مردها موجودات عجیبی هستند

به محض اینکه میفهمند دلبسته شان شدی اشکت را در می آورند!


مردها برای مادرشان لوس میشوند، برای خواهرها تعصبی و برای همسرشان حسود،

اما پدر که میشوند تازه میفهمند زنها میتوانند چقدر دوست داشتنی باشند!


مردی با دختر دار شدن آغاز میشود..


1392/09/03 @ 23:33

هر آدمی در زندگی اش
لااقل یک بار هم که شده
یک چیزی در زندگی اش بوده،
که نه توانسته به دست بیاورد و نه توانسته فراموش کند!

1392/09/03 @ 00:49

اینجا ایران/یک مهندس که حتی فوتبال هم بازی نمیکند

بچه های فنی اندازه ی یه لیسانس ریاضی فقط ریاضیات پاس میکنن، آخرشم تنها سودش واسشون اینه که تو گل کوچیک داد میزنن مهندس پاس بده!