1392/11/12 @ 01:49

جمعه ها عصر هیچوقت آهنگ گوش ندید..بذارید عادی به گ.ا برید،کاتالیزور استفاده نکنید!

1392/11/12 @ 01:45


برو،

من خوب وداع کردن را، خوب بلدم...


1392/11/12 @ 01:44

چه برسیم و چه نرسیم
آخر ِ تمام ِ قصه های ما را خوب ننوشته اند،


برای رسیدن تلاشی نیست

وقتی مقصد همیشه نامعلومه...

1392/11/09 @ 02:44

تنهایی شاخه درختی است پشت پنجره اتاقم
گاهی لباس برگ میپوشد
گاهی لباس برف
اما همیشه هست...


1392/11/09 @ 02:27


"به خدا سپردمت"

نه که خدا حافظت باشد، نه!

به عدالت خدا میسپارمت..


1392/11/04 @ 01:26

پاتریک: یه هواپیما از جنس طلا میخریم
باب اسفنجی: هواپیما از جنس طلا نمیتونه پرواز کنه
پاتریک: ما دیگه پولداریم قوانین فیزیک رو ما تاثیر نداره

1392/11/01 @ 02:02

احساس بی کسی بدترین حس دنیاست،
اینکه واقعا وقتی با خودت رو راست ِ رو راست باشی،میبینی هیچکسو نداری که پشتت باشه...