1392/12/28 @ 01:04

بر باد رفته


اسکارلت : رد، رد، رد اگه تو بری من باید کجا برم ؟
چی کار باید بکنم ؟

رد باتلر : صادقانه بگم عزیزم ، اصلا برام مهم نیست!

1392/12/17 @ 00:35

برای او

بعضی وقتا فکر می کنم همۀ احساساتی که لازمه، تجربه کرده م و از اینجا به بعد دیگه احساس جدیدی نخواهم داشت. هرچی هست فقط یه نسخۀ ضعیف تر از احساساتیه که قبلا داشتم.1392/12/07 @ 23:05


فامیل دور به آقای مجری :

بیشترین شکست هایی که تو زندگیم خوردم، به خاطر دروغ هایی بود که باید می گفتم، اما نگفتم آقای مجری....

1392/12/02 @ 13:56


برف ها هم همه آب شدند،

مثل دل من برای تو ...