1393/01/17 @ 02:28


یه روز خوب میاد که من سیگار و فندک و خاطراتم رو با هم میریزم تو سطل آشغال،

بعد یه نفس راحت میکشم و یه سیگار میکشم،میچسبه...