1394/07/08 @ 16:21

هر آدمی در زندگی اش 
لااقل یک بار هم که شده
یک چیزی در زندگی اش بوده،
که نه توانسته به دست بیاورد و نه توانسته از خیرش بگذرد!


1394/07/08 @ 16:12

وقتی که حالت خوب باشد که نمیشود چیزی نوشت!
باید حالت بد باشد تا بنویسی
درست مثل سیگار کشیدن،مثل گریه کردن ،
مثل آرامبخش خوردن میماند.
لامصب با همان اثر زود گذر..

1394/07/08 @ 16:10

اگر به خاک سپرده بودی ام برایم راحت تر بود!
تا اینگونه که به خدا ...

1394/07/08 @ 16:09

یه پست قدیمی

پاییز را 
از رهگذرهای علافش میشناسم
از سیگارهای به سبک و سیاق آل پاچینو
چترهای مردد ِ همیشه منتظر
برگهای بی صدا
و البته پسرهای لاغر ِ غمگین ِدست در جیب کرده ی ِ ایستاده زیر باران 
انتهای خیابان ملک !


1394/07/08 @ 15:59

بهتره اشک آدم رو یه دستمال کاغذی پنهون کنه

تا شونه ی کسی که عمر موندنش قد یه دستمال کاغذی هم نیست...